Yeni Çıkan Esnaf Muafiyeti

7256 Esnaf Muafiyeti 

7256 Sayılı Kanun ile Çalışma Hayatımıza Giren ve 01/01/2021 Tarihinde Yürürlükte Olacak Esnaf Muafiyetine Şöyle Bir Bakalım. 

Esnaf Muafiyeti Kapsamında Başvurular 

Esnaf Muafiyeti Kapsamında Öncelikle Esnaf Muafiyet Belgesi Alınması Gerekir.

Bu Kapsam da Vergi Levham Olurmu

Hayır Esnaf Muafiyeti Kapsamında Vergi Levhanız Olmaz

Fatura Defteri Bastırabilirmiyim

Hayır Esnaf Muafiyeti Kapsamında Fatura Defteri Olmaz

Çalışma Hayatımıza Giren 7256 Sayılı Kanun İle Esnaf Muafiyeti Ayrıntıları S.M. Mali Müşavir MURAT DEMİRBOZAN

            Öncelikle Bu Madde 01/01/2021 Tarihinde Yürürlüğe Girecektir. Bununla İlgili Olarak Gelir İdaresi Başkanlığımız  Uygulama Tebliği İle Bu Konuyu Detaylandıracaktır.  Esnaf Muafiyetinden Yararlanabilmeniz İçin Öncelikle  Evinizin Bağlı Olduğu Vergi Dairesine Dilekçe İle Başvuruda Bulunup Esnaf Muafiyeti Belgesi Almanız Gerekir. Sonrasında Türkiye’de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması ve tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır. Örneğin Bir Satış Yaptınız Ödemesi Bu Banka Hesabına Gelmesi şarttır.  Banka Hesabınıza gelen Tutar Üzerinden %4 Kesinti Yapıp  Kalan Tutarı size ödeyecek ve  Yaptığı Kesintiyi Sizin adınıza Gelir İdaresine Ödeyecektir.  10 Günden Fazla İşçi Çalıştırmanız Durumunda ise  bu oran %2 ye düşecektir. 


            Esnaf Muafiyetinde yıllık Satış toplamınız 220,000 TL ' dir.  Bu Rakamı Geçerseniz Gerçek Usulde Vergi Tabi Olursunuz.  Esnaf Muafiyeti belgesi Kapsamında tarafınıza Her hangi Bir Vergi levhası verilmez.  Her Hangi Bir  Fatura Defteri Basılmaz. Zorunlu Bağkur Primi  şuan güncel durum ile İşletilmez.  Vergi levhanız Olmadığı için Yazarkasa veya Pos Cihazı Alamazsınız.  Aylık Vermeniz Gereken Herhangi Bir Beyanname Olmaz.  Ürünlerinizi satarken veya kargo Yaparken Sizden Bir Belge talep Edilmesi Durumunda Vergi Dairesi tarafından Size Verilecek "Esnaf Muafiyet Belgenenizden" Bir Fotokopi Vermeniz Yeterli Olacaktır.  El İşi ürünlerinize veya mal mazleme  yan ürün satın aldığınız da ise Faturasını 5 Yıl Sakmanız Gerekmektedir. 


        Ticari Faaliyetiniz Şirket Ortaklığınız varsa Bunları Sonlandırmanız Gerekir.  Bununla ilgili Olarak Uygulama Tebliğinde Daha Detaylı Bilgiyi Sizlerle Paylaşacağız.  7256 Sayılı Kanun 15. Maddesi İle Şöyledir.


MADDE 15 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına (9) numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (10) numaralı bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“10. Ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar.

Bu bent kapsamında esnaf muaflığından faydalanılabilmesi için Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi alınması, Türkiye’de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması ve tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır. Bankalar, bu bent kapsamında açılan ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %4 (bir ve üzeri işçi çalıştırıldığı durumda %2) oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve 98 ve 119 uncu maddelerdeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlüdür. İstihdama bağlı indirimli oranın uygulanması için ilgili ayda bir işçinin en az on gün süreyle çalıştırılması gerekir. Bu hasılat tutarı üzerinden ayrıca 94 üncü madde kapsamında tevkifat yapılmaz.

Bu bent kapsamında elde edilen hasılatın 220.000 Türk lirasını aşması hâlinde, mükellef izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilir ve tekrar bu muafiyetten faydalanamaz.

Bentte yer alan hasılat koşulu dışındaki diğer şartların ihlal edildiğinin tespit edilmesi hâlinde muafiyetten faydalanılamaz ve zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur. Bentte yer alan oranları ve tutarı, yarısına kadar indirmeye ve iki katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.” 

Sormak İstediğiniz Varmı ?

Emeklilikten Kıdem Tazminatına Maliyet Hesaplamasına "Her Türlü Sorulanız" İçin Burdayız
S.M. Mali Müşavir MURAT DEMİRBOZAN

Bize Ulaşın
S.M. Mali Müşavir MURAT DEMİRBOZAN

Hobyar Mah. Ankara Cad. Fahrettin Kerim Gökay İşhanı No:11 K:2 D:206 Cağaloğlu / Fatih - İSTANBUL

Ofis Telefon

0 (212) 522 48 50

Email

muhasebe@muratdemirbozan.com

Made with ‌

Mobirise